Obchodní podmínky

Dodací podmínky

Záloha

Objednávka je považována za závaznou až složením zálohy ve výši 70 % na bankovní účet dodavatele. Ihned po připsání zálohy se zakázka předává do výroby.

Dodací lhůty

Dodací lhůty závisí na použitém typu materiálů a jsou zpravidla 5 pracovních dní od připsání zálohy na účet dodavatele.

Způsoby dopravy

Zboží je možno dopravit těmito způsoby:

Doprava našimi vozy dle dohody se zákazníkem – cena dle platného ceníku.

Osobně ve výdejním skladu – Areál stavebnin RABAT (odbočka u benzinové pumpy), Praha 8 - Březiněves, pravidelná výdejní doba Po – Pá: 8.00 - 16.00, výdej mimo pravidelnou výdejní dobu v předem dohodnutém čase – Po – Pá: 16.00 – 19.00, So: 8.00 – 12.00

Záruční podmínky

Záruční doba

Na zboží dodavatel poskytuje záruku 4 roky.

Záruční opravy

Bezplatná záruční oprava se vztahuje:

Na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

  • Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s obvyklým účelem.
  • Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku užíváním nekompatibilních náhradních dílů nebo příslušenství.
  • Výrobek byl mechanicky poškozen.
  • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku s vodou v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů.
  • Výrobek vykazuje jiné vady, závady nebo poškození, které nesouvisí s vadami materiálu nebo výroby nebo s konstrukčními závadami.
  • U laminovaných dřevotřísek (LTD) zaniká záruka v případě instalace do prostředí s relativní vlhkostí vyšší než 65 %.

Uplatnění záruky

Při závadě výrobku kontaktujte dodavatele na e-mailové adrese info@mojeskrinka.cz. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno po vzájemné dohodě.

  • Za poškození při přepravě zodpovídá dodavatel. Pokud obdržíte zboží poškozené přepravou, proberte poškození s řidičem. Každý náš řidič je oprávněn vám na místě navrhnout možná řešení.

Ochrana dat

Dodavatel považuje všechny data o kupujících za důvěrná a zavazuje se, že je neposkytne žádné třetí straně. Dodavatel bude nakládat s daty zákazníka dle zákona "Ochrana osobních údajů" č. 101/2000 Sb. v platném znění. Na základě písemné žádosti kupujícího je dodavatel povinen vymazat veškeré údaje o kupujícím ze své databáze.


 
Kdo jsme a co děláme? Plníme sny. To je naše práce. Stavíme domy, rekonstruujeme byty, vybíráme s Vámi dlažbu do koupelny i osvětlení dětského pokoje. Záleží nám na každém detailu Vašeho domova, a proto jsme přišli s novým unikátním projektem Moje skříňka, díky kterému máte ještě větší možnosti ve volbě nábytku do Vaší domácnosti. Záleží nám na kvalitě, spolehlivosti a především spokojenosti našich klientů.
Podívejte se na naše stránky a zjistěte, zda bychom mohli splnit i další Vaše sny. KB Stavtvorba www stránek emocio