Záruční podmínky

Záruční doba

Na zboží dodavatel poskytuje záruku 4 roky.

Záruční opravy

Bezplatná záruční oprava se vztahuje:

Na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v těchto případech:

  • Výrobek byl instalován nebo obsluhován v rozporu s obvyklým      účelem.
  • Závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku užíváním      nekompatibilních náhradních dílů nebo příslušenství.
  • Výrobek byl mechanicky poškozen.
  • Poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, např. znečištěním, při styku      s vodou v důsledku živelné události, přírodních či jiných vnějších jevů.
  • Výrobek vykazuje jiné vady, závady nebo poškození, které nesouvisí s      vadami materiálu nebo výroby nebo s konstrukčními závadami.
  • U laminovaných dřevotřísek (LTD) zaniká záruka v případě instalace do      prostředí s relativní vlhkostí vyšší než 65 %.

Uplatnění záruky

Při závadě výrobku kontaktujte dodavatele na e-mailové adrese info@mojeskrinka.cz. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno nebo vyměněno po vzájemné dohodě.

  • Za poškození při přepravě zodpovídá dodavatel. Pokud obdržíte zboží      poškozené přepravou, proberte poškození s řidičem. Každý náš řidič je      oprávněn vám na místě navrhnout možná řešení.

Ochrana dat

Dodavatel považuje všechny data o kupujících za důvěrná a zavazuje se, že je neposkytne žádné třetí straně. Dodavatel bude nakládat s daty zákazníka dle zákona "Ochrana osobních údajů" č. 101/2000 Sb. v platném znění. Na základě písemné žádosti kupujícího je dodavatel povinen vymazat veškeré údaje o kupujícím ze své databáze.


 
Kdo jsme a co děláme? Plníme sny. To je naše práce. Stavíme domy, rekonstruujeme byty, vybíráme s Vámi dlažbu do koupelny i osvětlení dětského pokoje. Záleží nám na každém detailu Vašeho domova, a proto jsme přišli s novým unikátním projektem Moje skříňka, díky kterému máte ještě větší možnosti ve volbě nábytku do Vaší domácnosti. Záleží nám na kvalitě, spolehlivosti a především spokojenosti našich klientů.
Podívejte se na naše stránky a zjistěte, zda bychom mohli splnit i další Vaše sny. KB Stavtvorba www stránek emocio